5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 21/8

Các nhà phát triển phần mềm đang cho người dùng cơ hội được tải phần mềm miễn phí trong thời gian có hạn. Dưới đây là các ứng dụng miễn phí có hạn trên App Store của iOS. Student Planner Ứng dụng này được thiết kế cho sinh viên hiện đại với các tính năng mạnh mẽ cùng giao diện

» Read more

5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS

Các nhà phát triển phần mềm đang cho người dùng cơ hội được tải phần mềm miễn phí trong thời gian có hạn. Dưới đây là các ứng dụng miễn phí có hạn trên App Store của iOS. 3D Earth Ứng dụng độc đáo này kết hợp dự báo thời tiết, đồng hồ… và hiển thị với góc nhìn khá

» Read more