Hệ thống phụ Linux trên Windows 10 cho phép malware ẩn náu mà không bị phát hiện

Năm ngoái, Microsoft khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố sự ra đời của Windows Subsystem cho Linux (WSL) trên Windows 10, cho phép đưa Shell dòng lệnh trên Linux lên Windows để người dùng chạy các ứng dụng nguyên gốc của Linux ngay trên Windows mà không cần dùng công cụ ảo hóa. Tuy vậy, các nhà nghiên

» Read more